Formafatal-portret+02_orez.jpg

CZ


SCROLL DOWN

CZ


 
 

CZ

Jsme tým kamarádů - architektů, designérů a scénografů.
Jsme kreativní studio zabývající se architekturou, návrhy interiérů, výstavními instalacemi a produktovým designem. 

Studio Formafatal založila architektka Dagmar Štěpánová a tým studia nyní tvoří Dagmar společně s Janem, Martinou, Katarínou, Ivetou, Danou a Michaelem.

Vytváříme veřejné prostory, ve kterých se lidé cítí jako doma, a domovy, které jsou šité klientům na míru. Ke všem projektům přistupujeme s důrazem na konkrétní lidské potřeby. Individuální přístup u každého projektu zakládáme na vzájemném porozumění s klientem, nadšení, přirozené spolupráci a jednotných koncepčních řešeních. Projekty řešíme komplexně od kreativního konceptu až po realizaci, s důrazem na detail.

Kromě vášně pro design a tvůrčí procesy nás baví cestování, neradi se necháváme zklamávat jídlem, milujeme pohyb, potřebujeme svobodu a hudbu si pouštíme hodně hlasitě. Zájmů máme tolik, že nám na to naše životy nestačí. 

 
Formafatal-portret+02_orez.jpg

Abou Us


About us

Abou Us


About us

 

WHo WE are

We're team of friends – architects, designers and scenographers.
We're creative studio focused on architecture, interior design, exhibition installation and product design.  

    Studio Formafatal was founded by architect Dagmar Stepanova, and the team is now Dagmar, Jan, Martina, Katarína, Iveta and Dana.

 
 

What We Do

We create public spaces, where people feel like home, and homes, that are tailored to the clients needs. All projects we approach individually and with focus on specific human needs. Individual approach for each project is based on mutual understanding with the client, enthusiasm, natural collaboration and unified conceptual solutions. We solve projects complexly from creative concept to realization, with attention to detail. Recently we are more focused on projects of interiors in a public space.    

Except the passion for design and creative processes we love traveling, don't like to be disappointed with the meal, we love motion and freedom, and we play music very loud. We have so many interests that our lives are not enough for them.